OOM

انسانی که آرزو می کرد خر باشد

روزگار، روزگار بُرد ندانستن هاست!

خوش به حال کبک ها،

خرها،

الاغ ها،

کاش خانه ام در باغ وحش بود

کاش ،هم نام وحوش بودم

کاش شیر بودم،وحشیانه می دریّدم

کاش کفتار بودم،موزیانه می دزدیدم

کاش سگ بودم،احمقانه می پاییدم

کاش خر بودم،اصلا نمی فهمیدم

/ 9 نظر / 28 بازدید
رهگذر

سلام مهربان. سرشار از بوی خوش شده اقامت. در ؛کاش؛هايت من هم شريک. البته دوستی پيش تر لوح زرين بزغاله را داده به من. از بين همه اما کفتار نه! دوباره ها هم اگر تکرار شود دزديدن تکه هايم . نمی خواهم جايشان باشم. مانا بمانی رهگذر

گندم سبز

سلام سلام باز هم آرزوی گذر جاهلانه ی عقربه های بی بازگشت کاش... شدنیست اگر خر می دانست چنین حسرتش را می برند حتمآ خودش را انسان جا می زد!!! پارسی و پیروز باشی

آسمان

جای تاسف دارد کاش به جای اين آرزو آرزوی تغيير را داشتی آرزوی فهميدن وفهماندن ما را خليفه خدا بر زمين خلقت کردند اگر به جلو نميرويم لا اقل عقب گرد نکنيم علی رقم همه ناکاميها وتلخکاميها

من

دوست خوبم ( آسمان) ابتدا سپاس که با صبوری خطوط پريشان ذهن مرا خواندی دوست خوبم چرا فکر می کنی خرها از انسان ها کمترند؟ خرها،خر خلق شده اند و خر هم زندگی می کنند در دنيای ما ، انسان هايی هستند که چون خر زندگی می کنند در حالی که انسان خلق شده اند پس خری که خر خلق شده و خر زندگی می کند در مرتبه ی بالاتری از انسانيست که انسان خلق شد و چون خر زندگی می کند و حال آنکه کراهت خر بودن در مواجهه با سيل خريت انسان ها آنقدر ناچيز شده است که گويی توقع جامعه ی کنونيست که انسان خر باشد و وقتی انسانی خر نباشد در مواجهه با سيل عظيم انسان هايی که خر هستند به شدت دچار مشکل می شود... تا جايی که ديگر آرزوی اينکه خر خلق می شد ديگر يک عقب گرد نيست چرا که خرها يک گام از انسان های خرنما پيش تر هستند... اميدوارم توضيحاتم بتواند گويای منظور باشد در پناه حقُ، بزرگوار

نظر کرده

سلام چه آرزويی واقعا باعث تاسفه. اگه آدم بدونه که خدا هميشه باهاشه هيچ وقت به اين مرحله نمی رسه. ما بلاخره آپیم. حتما یه سری بزن.

حالا از کجا ميدونی خر نيستی؟

من

دوست خوبم(نظر کرده) سپاس که وقت گذاشتی و خواندی نوشته هايم را . . امری که تاسف برانگيز است، نوع انسان بودن ما انسان هاست دوست عزيز وگرنه خدايی کردن خداوند بی نقص است،بزرگوار بد نيست کمی هم مسئوليت اعمالمان را خودمان به عهده بگيريم دوست عزیز خداوندی خداوند به جای خود . . من و شما و او و ایشان انسان خلق شده ایم اگر قرار بود خداوند انسان هم باشد من و شما را چرا خلق کرد؟ خداوند همواره با مخلوقاتش قرین است اما این قرابت چیزی از مسئولیت افراد انسانی نسبت به اعمالشان نمی کاهد . . . به عقیده ی من حیوانات اکنون در مرتبه ی بالاتری از بسیاری از ما انسان ها قرار دارند چرا که مطابق ماهیت خود رفتار می کنند و آنکه مطابق ماهیتش رفتار می کند قابل ستایش است دوست گرامی . . . البته به هیچ وجه قصد تحمیل عقیده ام را ندارم خواستم کمی منظورم را برایت شرح داده باشم همین سبز باشید و سربلند

من

و شما دوست بزرگوار که بدون ذکر نامت برايم نوشته ای دوست خوبم چرا از ذکر نامت هراس داری؟ جملاتی که نام ندارند هويت ندارند دوست خوبم مسئوليت آنچه را که می گويی به عهده بگير دوست عزيز حتی اگر دشنام باشد . . و اما دوست گرامی اگر من خر باشم جای بسی خوشحاليست چرا که به يکی از آرزو هايم رسيده ام ترجيح می دهم خری باشم که خريت می کند به جای اينکه انسانی باشم که قوه فهمش به اندازه ی يک خر است . . . سبز باشيد و سربلند

مهدی محمودی

سلام خوبی !؟ متاسف شدم از نظرات بعضی دوستان که از ظرافت شعر و هدف شاعر هيچ نفهميدن و خود را با حرفهای که از سر آرام کردن و توجيح خود است به اصطلاح خوشان آرام کرده اند فوق العاده بود پيروز باشی