OOM

OOM

عشق...

دقت کردی این روزها همه عاشق اند؟؟؟؟؟؟؟؟ و با استعدادی شگفت انگیز از این قدم تا اون قدم فارغ اند!!!!!!!!!!!!!! دقت کردی تازگی ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 4 بازدید

OOM

عصر ما...

این عصر را در لغت نامه معنا نکرده‌اند ترجمان واژگان لحظه‌هایش را غرقه‌گان را حتی مدد نکرده‌اند از سر چشمه‌ی بانگ اشک این عصر ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 7 بازدید

OOM

نفس...

مشامم را از این شهر پر می‌کنم                                   عطر تند مردگی                                        مغز استخوانم را می‌سوزاند           بوی نفس نمی‌آید                  قحط احساس ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 7 بازدید

OOM

دنيا...

بشریت چیست ؟            جز انباشته‌ای از خفقان                                 زندگی چیست؟                                              جز توده‌ای از این و آن                                                                         و نفس چیست؟                                                                                     جز ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 6 بازدید

OOM

مردارها...

                        در پس سنگ قبر نگاه ها                         بر پشت حكم اعدام صداقت ها                                        بعد پرده‌پوشي احمقانه مردمك ها                                        گنداب انسان ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 4 بازدید

OOM

نگاه...

برخورد دو نگاه ٬ گهگاه آبستن چه مرگ هولناکی می‌تواند باشد. ای کاش چشمها اینچنین خونریز  نبود...                                                              وای زندگی... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 5 بازدید
بهمن 86
7 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
8 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
9 پست
مرداد 86
18 پست
تیر 86
26 پست